Informacja z otwarcia ofert

Rozmiar czcionki:

Gmina Krotoszyce informuje, iż w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu i montażu tablicy informacyjnej dla zadania pn. „„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” wpłynęły oferty

Informacja z otwarcia ofert (format PDF)

XIII Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XIII SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 27 luty 2020 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce

Bezpłatna pomoc prawna

Rozmiar czcionki:

W dniach 25 lutego oraz 03 i 10 marca 2020 r., w godzinach od 08.00 do 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46 w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu legnickiego będzie świadczone porady przez adwokat Panią Agatę Jacewicz lub osoby ją zastępujące. Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie zapytań i problemów oraz zgłoszenie się w wyznaczonych terminach.

Środki na zwalczanie emisji kominowej

Rozmiar czcionki:

logo

Projekt partnerski gmin: Bolków, Paszowice, Krotoszyce, Wądroże Wielkie i Mściwojów pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 6.839.940,70 zł, a kwota dofinansowania to 5.805.449,57 zł.

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji konkursowej, która będzie podstawą do ogłoszenia konkursu grantowego dla mieszkańców. W ramach projektu przewiduje się dofinansowanie wymiany 50 źródeł ciepła na terenie Gminy Krotoszyce. Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

Czytaj więcej: Środki na zwalczanie emisji kominowej

Ogłoszenie o sprzedaży

Rozmiar czcionki:
Przedmiot sprzedaży: Kostka kamienna granitowa - ilość 700 ton

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Winnica, Krajów, Bielowice

które odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Winnicy.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Krotoszyce, Czerwony Kościół, Dunino, Wilczyce, Szymanowice, Pawłowice Małe, Święciany

które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Tyńczyk Legnicki, Janowice Duże, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin Kościelec, Kozice, Prostynia, Złotniki

które odbędzie się w dniu 18 luty 2020 r.
o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Kościelcu.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Rozmiar czcionki:

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Więcej informacji (format PDF)

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie

Rozmiar czcionki:

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różnych informatorów dotyczących Naszej Gminy.

Pełna treść artykułu (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia