Informacje - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021

Rozmiar czcionki:

Drodzy mieszkańcy !!!

Z powodu znacznego wzrostu cen odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów, znacznie wzrosły koszty ponoszone przez gminę. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje zasada bilansowania się systemu.

W związku z powyższym Rada Gminy Krotoszyce była zobowiązana dostosować stawki opłat do realnie ponoszonych kosztów. Pomimo zmiany stawki w 2020 roku system w dalszym ciągu nie pozwolił na bilansowanie się kosztów z przychodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2021r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosić będzie 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować zwolnieniem z części opłaty w wysokości 1 zł od osoby miesięcznie czyli stawka w tym wypadku wynosić będzie 30 zł miesięcznie od mieszkańca. Istotne jest to, aby wszystkie odpady ulegające biodegradacji (części roślin, odpady organiczne powstające w domu) faktycznie gromadzone były w kompostowniku. Konsekwencją nie przestrzegania tego obowiązku jest możliwość utraty ulgi „kompostownikowej”, a w szczególnych przypadkach również karą grzywny na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczeniach.

Czytaj więcej: Informacje - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Rozmiar czcionki:

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Czytaj więcej: Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Wnioski na małe przetwórstwo i RHD do czwartku, a osobiście tylko do środy

Rozmiar czcionki:

24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny.

Więcej, treść informacji ARMiR (format PDF)

Infomacja o wpisanie się NGO'sów do bazy organizacji wiejskich

Rozmiar czcionki:

W październiku tego roku Forum Aktywizacji Obywatelskiej rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy FAOW na temat obecnej sytuacji, realnych problemów i oczekiwań wiejskich organizacji obywatelskich. FAOW skupi się także na identyfikacji dobrych praktyk, czyli ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje formalne i nieformalne grupy wiejskie, które z powodzeniem znajdują skuteczne rozwiązania lokalnych problemów.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie stworzenie Bazy Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod tym linkiem www.faow.org.pl/baza

Czytaj więcej: Infomacja o wpisanie się NGO'sów do bazy organizacji wiejskich

Potrzeba 20 000 zł, aby uratować lokalne działanie. Ruszyła zbiórka. #dzialanieniewygasa

Rozmiar czcionki:

Czas trwania zbiórki: 10 grudnia 2020 - 10 stycznia 2021
Kwota do zebrania: 20 000 zł
Link do zbiórki: wspieram.to/dzialanieniewygasa

W naszej Krainie tylko wulkany są wygasłe! Program Działaj Lokalnie, dzięki któremu co roku realizowane jest kilkanaście lokalnych projektów z obszaru 16 gmin, po raz pierwszy może się nie odbyć. Stowarzyszenie Kaczawskie, odpowiedzialne za jego przebieg, uruchomiło zbiórkę na wspieram.to. Jej cel to 20 000 zł. Tylko razem możemy zapewnić wsparcie dla inicjatyw w regionie.

Stowarzyszenie Kaczawskie od 18 lat dba o rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów. Non-profit zrzesza ludzi, biznes i samorząd lokalny wokół Gór i Pogórza Kaczawskiego. Ma jasny cel - chce, żeby Karina Wygasłych Wulkanów stale się rozwijała i była znana nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Dba o to, żeby aktywni mieszkańcy znajdowali wsparcie i finansowanie dla swoich inicjatyw. Umożliwia to między innymi Program „Działaj Lokalnie”, współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, który w Krainie Wygasłych Wulkanów realizowany jest od 13 lat!

Czytaj więcej: Potrzeba 20 000 zł, aby uratować lokalne działanie. Ruszyła zbiórka. #dzialanieniewygasa

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rozmiar czcionki:

plakat info

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Czytaj więcej: Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w legnicy

Rozmiar czcionki:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przesyła informacje na temat aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Pełna treść komunikatu (format PDF)

Informacja dla Mieszkańców gminy

Rozmiar czcionki:

Dobiegła końca inwestycja realizowana w miejscowości Winnica pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy”

Rozmiar czcionki:

Inwestycja swietlicaDobiegła końca inwestycja realizowana w miejscowości Winnica pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy”.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 73 000 zł brutto i w całości została pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Wykonawcą robót była firma: PHU „TRANS-PIOTR” ul. Legnicka 16/5, 59-225 Chojnów.

Czytaj więcej: Dobiegła końca inwestycja realizowana w miejscowości Winnica pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Winnicy”

Tarcza dla samorządów

Rozmiar czcionki:
plakat info tarcza dla samorzadów
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia