Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

Pobierz sprawozdanie (format PDF)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla zdecydowanej większości organizacji będzie to 31 marca 2020 r.

Pełna treść artykułu (format PDF)