Ogoszenie odnonie wniosku o oszacowanie0Astrat w uprawach rolnych zwizanych z0Asusz plakat
odnośnie wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych związanych z suszą