XVII Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XVII SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku
o godz. 15.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Rozmiar czcionki:

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Rozmiar czcionki:

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.

Czytaj więcej: Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Kolejna droga w Gminie Krotoszyce została zrealizowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Rozmiar czcionki:

Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Prostyni inwestycja drogowa dobiegła końca. Inwestycja realizowana przez Gminę Krotoszyce związana była z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Prostynia. Zadanie zrealizowano w okresie od czerwca do sierpnia br. przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę Drogowo Budowlaną BRUK - BUD z Lwówka Śląskiego. Wartość zadania wyniosła 362.993,33 złotych brutto, w tym kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 199.500 złotych. W ramach prac przebudowano 0,950 km drogi. Celem przeprowadzonej inwestycji jest niewątpliwie poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz standardów życia mieszkańców.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Roberta Kiljana -sołtysa miejscowości Prostynia oraz Pana Mariusza Grzelińskiego – radnego z miejscowości Prostynia za pomoc i zaangażowanie w realizacji niniejszej inwestycji.

Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w górach i na Pogórzu Kaczawskim

Rozmiar czcionki:

miniaturaW piękny słoneczny dzień 21 sierpnia 2020 roku dzieci z terenu Gminy Krotoszyce wraz z opiekunami uczestniczyły w wycieczce: „Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w górach i na Pogórzu Kaczawskim”. Trasa wycieczki została przygotowana przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.

W trakcie wycieczki dzieci pokonały 5 km trasę, wchodząc malowniczą ścieżką na górę Ostrzycę Proboszczowicką (501 m n.p.m). Po zejściu z góry na dzieci czekały pieczone na ognisku kiełbaski, które po wysiłku smakowały wyśmienicie. W czasie wyjazdu panowała miła i serdeczna atmosfera.

Czytaj więcej: Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w górach i na Pogórzu Kaczawskim

Nowy rozkład jazdy, linia Legnica - Krotoszyce - Warmątowice Sienkiewiczowskie - Legnica

Rozmiar czcionki:
plakat

Nabór wniosków Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse

Rozmiar czcionki:

Kierunek młodzież plakat

Czytaj więcej: Nabór wniosków Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse

Ogłoszenie nr WRO-D-0333-2020 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rozmiar czcionki:
III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 05.03.2020 roku do 20.03.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Legnicy, Sołectwie wsi Krotoszyce na stronie internetowej www.kowr.qov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).
 

STYPENDIA SZKOLNE

Rozmiar czcionki:

Urząd Gminy w Krotoszycach przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krotoszyce, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krotoszycach w terminie do dnia 15 września 2020 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2020 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, pożar itp.).

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia