Ankieta związana z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym

Rozmiar czcionki:
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 marca do 15 kwietnia 2021 roku, na terenie Gminy Krotoszyce są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku. https://krotoszyce-mieszk.webankieta.pl

Pomocna Dłoń - projekt wsparcia społecznego

Rozmiar czcionki:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Rozmiar czcionki:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat legnicki
Ważność: od godz. 8:00 dnia 12.03.2021 do godz. 15:00 dnia 12.03.202
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 40km/h, miejscami w porywach do 80km/h, z zachodu

Kolejna inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce!!!

Rozmiar czcionki:

Na początku marca 2021 r. rozpoczęto pierwsze prace ziemne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Gmina Krotoszyce na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł planowanej wartości zadania.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

Wykonawcą robót została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma: BUDOBRATEX I INWESTYCJE SP. Z O.O. INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Legnicy, ul. Tatrzańska 15B.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to września 2021 r.

Planowany budynek pełnił będzie ważną rolę dla mieszkańców gminy Krotoszyce, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Podstawowym warunkiem tej inwestycji jest poprawa warunków bytowych i niedostatków w przestrzeni dedykowanej mieszkańcom. Realizacja projektu w zamierzonym kształcie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb będących konsekwencją złego stanu technicznego gminnego budynku mieszkalnego.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mogli żyć w godnych warunkach bytowych, spełniających obowiązujące normy i warunki techniczne. A na tym mi przede wszystkim zależy – mówi Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak.

Dodam, że jest to strategiczne zadanie, które stworzy mieszkańcom gminy warunki do zamieszkania obowiązujące w XXI w. a co za tym idzie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz standardów życia mieszkańców.11 marca – Dzień Sołtysa

Rozmiar czcionki:
Szanowni Sołtysi !!!
Z okazji Dnia Sołtysa przyjmijcie życzenia
zdrowia, szczęścia i pomyślności,
dni pełnych radości
i ludzkiej życzliwości.

Przewodniczący Rady GminyWójt Gminy
Ryszard Łabicki Wojciech Woźniak

Radni Gminy Krotoszyce
Pracownicy Urzędu Gminy

Weź dotację - wymień piec

Rozmiar czcionki:

Rusza II nabór wniosków grantowych na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych

Rozmiar czcionki:

logo projekt ue

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza II nabór
wniosków grantowych
w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”.

Gmina Krotoszyce wraz z Gminą Bolków, Gminą Paszowice, Gminą Mściwojów oraz Gminą Wądroże Wielkie rozpoczęła realizację projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii’.

Celem projektu jej poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez udzielenie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Wsparcie obejmuje modernizację systemów grzewczych poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Z dofinansowania w ramach projektu w Gminie Krotoszyce będzie mogło skorzystać 50 mieszkańców (liczba może się zwiększyć w zależności o wartości złożonych wniosków). W ramach I nabory umowy na powierzenie grantu zostały odpisane z 25 Grantobiorcami, w związku z tym z dofinansowania może skorzystać jeszcze 25 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krotoszyce.
UWAGA - NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł , co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które NIE ZOSTAŁY rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze oraz dokumentami załączonymi poniżej.

Więcej informacji - ogłoszenie (format PDF)
Załączniki do pobrania (format ZIP, 7.5Mb)

10 marca - Dzień Mężczyzn

Rozmiar czcionki:

Drodzy Panowie !!!
Z okazji Waszego Święta życzymy każdemu mężczyźnie , aby ten dzień przyniósł Wam dużo radości, zdrowia, siły i mądrości.
Życzymy samych pomyślnych w życiu zdarzeń, realizacji wszystkich skrytych marzeń !!!

Mieszkanki Gminy
Krotoszyce    

Szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja osób powyżej 65 lat

Rozmiar czcionki:

11 marca uruchomimy rejestrację na szczepienia dla seniorów 65+
Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem

Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzamy harmonogram rejestracji. Chcemy w ten sposób uporządkować i ułatwić cały proces.

11.03 - 13.03 : Rocznik 1952
18.03 - 20.03 : Rocznik 1952 - 1954
22.03 - 24.03 : Rocznik 1952 - 1956
25.03 - 27.03 : Grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później. Przykład: jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w dniach 11-13 marca, nadal będzie mógł to zrobić w późniejszym terminie. 

Więcej informacji: Szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja osób powyżej 65 lat (format PDF)

Program stypendialny Horyzonty

Rozmiar czcionki:
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia