Zapraszamy do udziału w I edycji „Wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku”

Rozmiar czcionki:

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych osób powyżej 16 roku życia zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Przedmiotem  konkursu jest rozwiązanie pisemnego testu wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji w dokumencie (format DOCX)

Wsparcie dla Przedsiębiorczych

Rozmiar czcionki:

Festiwal Miodu, Bolków, 11-12.09 br.

Rozmiar czcionki:

plakat

Spotkanie z eskpertem ZUS, 12 sierpnia br.

Rozmiar czcionki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 roku

Rozmiar czcionki:
o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Stanisławie Młynarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krotoszyce, obręb Krotoszyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 668, o pow. ograniczenia 0,0001 ha.

Pełna treść obwieszczenia

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Rozmiar czcionki:

miniaturaGminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach przystąpiła do projektu „Działania 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu od 19.07.2021 d0 30.07.2021 odbywały się na świetlicy wiejskiej w Krotoszycach i w Filii Biblioteki w Warmątowcach Sienkiewiczowskich, zajęcia dla młodzieży.

Uczestnicy zapoznawali się z podstawami programowania na podstawie gry edukacyjnej Scottie Go, poznawali podstawy robotyki poprzez budowanie różnych robotów z klocków lego. Dwuosobowe zespoły miały zadanie stworzyć robota, zaprogramować jego działanie a na koniec odbywało się testowanie. Były wyścigi oraz bitwy robotów. Zabawa była wyśmienita.

Czytaj więcej: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Info - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rozmiar czcionki:

logo spis2021

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji.

Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny.

Karolina Banaszek
Rzecznik prasowy Prezesa GUS

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak z radością informuje, o dalszych postępach w pracach budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”.

Na obecnym etapie mamy już wykończony dach i stropy. Trwają prace wykończeniowe ścian, stolarki, posadzki oraz elewacji.

plakat

Powiększ plakat (format JPG)

ANKIETA - Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych

Rozmiar czcionki:

Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu firma Grupa BST Sp. z o. o. z Katowic realizuje badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy.

plakat

Powiększ plakat (format JPG)

LINK DO ANKIETY - Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rozmiar czcionki:

plakat

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia