Oferta kredytowa zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii skierowana do mieszkańców Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:

Bank Spółdzielczy w Legnicy przedstawia ofertę kredytowania zakupu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, skierowaną do mieszkańców Gminy Krotoszyce.

Serdecznie zapraszamy do Centrali w Legnicy ul. Wjazdowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00 oraz do Oddziału w Krotoszycach, od 8.00 do 14.00.

Zainteresowanym pomożemy wypełnić wnioski o kredyt oraz szerzej przedstawimy ofertę kredytową.

Więcej informacji - załącznik (format PDF)

Zmiany w składaniu wniosków przez rolników!

Rozmiar czcionki:
Drodzy Rolnicy przypominamy, że od 2021 roku wnioski o płatności bezpośrednie składamy wyłącznie przez internet aplikacji eWniosekPIus,

Od 2021 roku NIE MA:
  • wniosków w wersji papierowej,
  • wniosków wysyłanych pocztą,
  • oświadczeń potwierdzającego brak zmiai,
  • wniosków spersonalizowanych wysyłanych pocztą do rolników

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rozmiar czcionki:

Przypominamy o konkursie dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs ten organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i objęty Jej Honorowym Patronatem. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej oraz w formie materiału audiowizualnego – więcej informacji znajdą Panie w załączonym regulaminie oraz karcie zgłoszeniowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce koła gospodyń wiejskich, których działalność polega m. in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, czy pielęgnowaniu historii otoczenia oraz przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych i rozwoju tożsamości regionalnej.

Czytaj więcej: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Serce dla Lenki

Rozmiar czcionki:

Serce dla Lenki

"SERCE" pojemnik na nakrętki to super pomysł na prowadzenie akcjii pozyskiwania środków na leczenie oraz rehabilitację naszej córki Lenki.

https://zrzutka.pl/ups6mf

Więcej informacji (format PDF)

15.04.2021 - Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie online!

Rozmiar czcionki:

plakat

Już jutro, 15 kwietnia 2021 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie online z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych!

- O godzinie 10.00 rozpocznie się POZARZĄDOWA KAWA Z FEDERACJĄ, nieformalne cotygodniowe spotkanie z Zarządem i zespołem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Porozmawiamy przy kawie o bieżących sprawach dotyczących sektora pozarządowego, ale też o tym co u nas słychać, co robimy, jak się czujemy.
- O godzinie 10.30 przejdziemy do SPOTKANIA INFORMACYJNEGO dotyczącego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań (prowadzonych na terenie całej Polski) w czterech obszarach tematycznych:

Czytaj więcej: 15.04.2021 - Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie online!

Rusza edycja 2021 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów!

Rozmiar czcionki:

banner
W Krainie Wygasłych Wulkanów tylko wulkany są wygasłe!
Jej mieszkańcy mają energię i mnóstwo zapału do pracy!

Program "Działaj Lokalnie" od 20 lat wspiera w Polsce inicjatywy ludzi, którzy pragną działać razem na rzecz dobra wspólnego. Jest to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wdrażany jest na poziomie lokalnym przez tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie.

W Krainie Wygasłych Wulkanów Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) jest Stowarzyszenie Kaczawskie. Od 15 lat zachęcamy i wspieramy mieszkańców, aby podejmowali odpowiedzialność za swoje otoczenie i odważali się sięgać po granty na realizację swoich pomysłów.

W tym roku, po udanej akcji fundraisingowej pod hasłem #dzialanieniewygasa, mamy pulę 55.000 zł na granty, po które sięgać mogą mieszkańcy gmin partnerskich Stowarzyszenia Kaczawskiego. Wyjątkowo w tym roku uczestniczymy również w ścieżce „Działaj Lokalnie i ekologicznie” współorganizowanej przez fundację WWF Polska. Na projekty o tematyce ekologicznej przyznamy dodatkowe 9.000 zł.

Czytaj więcej: Rusza edycja 2021 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów!

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030

Rozmiar czcionki:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 maja 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2030 (PROJEKT) (format PDF, 4.5MB)
Formularz zgłaszania opinii DSIS 2030 (format DOC)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce – Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak informuję, że na koniec marca 2021 r. wykonano pierwsze prace budowlane polegające na zagospodarowaniu placu budowy, roboty ziemne oraz część fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Z radością informuję o postępach w pracach polegających na budowie budynku wielorodzinnego. Jest to historyczne wydarzenie w Gminie Krotoszyce gdyż od lat 90-tych inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu nie była realizowana.

Przypominam również, iż dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł możliwe jest zrealizowanie tego zadania, za co jestem ogromnie wdzięczny – podkreśla Wojciech Woźniak Wójt Gminy Krotoszyce.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

Czytaj więcej: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w Gminie Krotoszyce – Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Rozmiar czcionki:

Podziękowania

Z okazji dnia pracownika służby zdrowia Wójt gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak złożył serdeczne podziękowania dla Kierownika Pana Jacka Ciszewskiego oraz pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za oddanie i poświecenie w niesieniu pomocy osobom chorym i potrzebującym w czasie panującej pandemii oraz sprawne zorganizowanie i przeprowadzanie szczepień przeciwko Covid-19.

Ludzie są najważniejsi. Lekarze i pielęgniarki od wielu miesięcy walczą o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

„Dla serc szlachetnych najwyższa rozkosza,
gdy drugim radość w niedoli przynoszą”.

Adam Asnyk

Wójt podkreślał, że za ciężką pracę, codzienny trud, ogromne zaangażowanie i poświęcenie – Serdecznie Dziękujemy!

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Rozmiar czcionki:

plakat info

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia