Realizacja zadania inwestycyjnego

Rozmiar czcionki:

logo

Gmina Krotoszyce otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na realizację zadania inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 108471D-UL. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0 +150 i dz. nr 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce”.

Wartość zadania inwestycyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 884 370,00 zł. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całości została przeznaczona na realizowane zadanie inwestycyjne, pozostała kwota zadania w wysokości 384 370,00 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Czytaj więcej: Realizacja zadania inwestycyjnego

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Rozmiar czcionki:

plakat info

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Więcej informacji o kampanii (format PDF)

ROZKŁAD JAZDY BUSA OD DNIA 17 LISTOPADA 2020 R.

Rozmiar czcionki:

OD DNIA 17 LISTOPADA 2020 R. (WTOREK)
OBOWIĄZUJE PONIŻSZY
ROZKŁAD JAZDY BUSA

04:50 KRAJÓW – LEGNICA
06:10 LEGNICA - WARMĄTOWICE-LEGNICA
12:15 LEGNICA - LEGNICA
15:00 LEGNICA – LEGNICA

„Doradca Trans”

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Rozmiar czcionki:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych:
- gminy ŻUKOWICE
- gminy KUNICE

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Czytaj więcej: Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

XX Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE

informuje , że w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14:30
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Krotoszyce
w trybie zdalnym

Zaproszenie od Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Rozmiar czcionki:

Szanowni Państwo,
Przesyłamy Państwu bardzo ważne społecznie zaproszenie do włączenia się do ogólnopolskiej akcji MY +.

Prosimy o przekazanie mieszkańcom i społeczności, którą macie wokół, aby włączyli się do działania. Akcja polega na pomocy seniorom w postaci przekazania im wypełnionego plakatu akcji MY+ (link do pobrania plakatu poniżej). Na plakacie wpisujemy kontakt do najbliższego ośrodka pomocy społecznej i do siebie lub do kogoś innego, kto odbierze w razie potrzeby telefon od seniora, któremu przekażemy ten nasz wypełniony plakat. Osoby starsze potrzebują wiedzieć, że jest ktoś blisko, po sąsiedzku, do kogo mogą zadzwonić w razie potrzeby.

Co każdy mieszkaniec gminy może zrobić, aby pomóc?
• pobrać i wydrukować plakat „Akcja MY+” ze strony https://abcsenior.com/wp-content/uploads/2020/10/202010_My-plus_OK.pdf, jeśli nie otrzymał papierowej wersji,
• wypełnić plakat,
• przekazać go wybranej po sąsiedzku osobie starszej

Hasło kampanii MY+ to Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa!

Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie.

Koronawirus COVID-19. Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Rozmiar czcionki:

krusW związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia.

Treść publikacji (format PDF)

WAŻNE !! Linia Legnica - Krotoszyce - Warmątowice Sienkiewiczowskie - Legnica

Rozmiar czcionki:

WAŻNE !! Od 09.11.2020 (poniedziałek) na linii Legnica - Krotoszyce - Warmątowice Sienkiewiczowskie - Legnica będzie obowiązywał poniższy rozkład jazdy :

04:50 Krajów - Legnica
09:00 Legnica - Legnica
12:15 Legnica - Legnica
15:00 Legnica - Legnica

"DoradcaTrans"

Możliwość budowy kanału technologicznego w projektowanej przebudowie drodze gminnej Warmątowice Sienk. - Bielowice

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy krotoszyce wnosi o zajęcie stanowiska na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815) w zakresie możliwości budowy kanału technologicznego w projektowanej przebudowie drodze gminnej Warmątowice Sienk. - Bielowice numer 1086461D.

Treść dokumentu (format PDF)

UMÓWIENIE WIZYTY W URZĘDZIE SKARBOWYM

Rozmiar czcionki:

us umow wizyte baner

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy informuje, że od 9 listopada sprawę w Urzędzie Skarbowym w Legnicy będzie można załatwić po dokonaniu rezerwacji planowanej wizyty.

Wizyty można rezerwować już od 26 października na 3 sposoby:

- przez internet - na stronie www.dolnoslaskie.kas.gov.pl, klikając w baner „Wizyta w urzędzie skarbowym - umów”,
- telefonicznie – dzwoniąc do naszego urzędu (numery telefonów są dostępne na stronie Urzędu Skarbowego w Legnicy)
- osobiście - podczas wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

Możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty jest już standardem w wielu instytucjach, zatem z pewnością sprawdzi się również w administracji skarbowej. Wprowadzenie zasady, że bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługiwani są klienci umówieni, to większy komfort dla samych klientów, którzy z wyprzedzeniem będą mogli zaplanować załatwienie swoich spraw podatkowych. Ograniczenie liczby osób równocześnie przebywających w urzędzie, to również większe bezpieczeństwo podatników. Wprowadzane nowe rozwiązanie pozwoli na zapewnienie jeszcze wyższych standardów obsługi klienta.

Link do strony https://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia