Pytanie i odpowiedź

Rozmiar czcionki:
dot. przetargu: nr 548311-N-2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku - Przedmiot przetargu: Ochotnicza Straż Pożarna w Warmątowicach Sienkiewiczowskich: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich

Pytanie i odpowiedź

Zostań żołnierzem zawodowym

Rozmiar czcionki:
Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć Ojczyźnie?
Zostań żołnierzem zawodowym.

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

stacjonujący przy ul. Trzmielowickiej Nr 28 we Wrocławiu posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów, podoficerów
i szeregowych zawodowych.

Zainteresowani zawodową służbą wojskową proszeni są o kontakt
z jednostką wojskową:
tel. 261-655-401 lub 261-655-270

Informacja

Rozmiar czcionki:

W związku z powołaniem Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Krotoszyce informujemy, że w dniu 22 czerwca o godzinie 12.00 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach odbędą się pierwsze posiedzenia oraz szkolenia komisji.

Ogłoszenie o naborze na Rachmistrzów Terenowych w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020

Rozmiar czcionki:

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rozmiar czcionki:
Koło gospodyńRok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji.

Ogłoszenie przetargu nr 548311-N-2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

Rozmiar czcionki:
Przedmiot przetargu: Ochotnicza Straż Pożarna w Warmątowicach Sienkiewiczowskich: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich

Dokumenty do pobrania

Kolejne laptopy trafiają do szkół

Rozmiar czcionki:

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
2) Wspólnoty mieszkaniowe dla budynków wielorodzinnych.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:
1) dla osób fizycznych, przedsiębiorców do 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł
2) dla wspólnot mieszkaniowych do 30 % kosztów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 2.000 zł

Ogłoszenie o naborze wniosków (format PDF)
Zasady udzielania dotacji celowej (format PDF)
WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)
WNIOSEK o rozliczenie dotacji (format DOC)

Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni ( dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto/netto*) na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie : dwa tysiące złotych). *kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje odliczenie podatku VAT

Ogłoszenie o naborze wniosków (format PDF)
Zasady udzielania i rozliczania dotacji (format PDF)
WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (format DOCX)
WNIOSEK o rozliczenie dotacji (format DOCX)
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (format DOCX)

Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:
o naborze wniosków na dofinansowanie do zakupu zbiornika na wodę deszczową począwszy od 17 czerwca do 2 lipca 2020r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce lub przesyłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełna treść ogłoszenia
Uchwała nr XV/128/2020 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 maja 2020 r.
Zgoda na przetwarzanie danych (format DOC)
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia