Informacja z otwarcia ofert na samochód OSP

Rozmiar czcionki:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetaru nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich"

Pełna treść informacji (format PDF)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - rozbiórka 400 kV Mikułowa - Czarna Etap 2

Rozmiar czcionki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu w dniu 19 maja 2020 r., na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę – Śmieszną, uzupełniony pod względem formalnym dnia 16 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Etap 2 - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 4,774 km”.

Pobierz obwieszczenie (format PDF)

XVI Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XVI SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków grantowych

Rozmiar czcionki:

plakat

Więcej informacji - powiększ plakat (JPG)

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO (format PDF)

Materiał informacyjny dotyczący planowanego projektu grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”(format PDF)

ZAŁĄCZNIKI:

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – konkurs dla rolników

Rozmiar czcionki:

krusPT KRUS w Legnicy zaprasza rolników, domowników i osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24.07.2020 r. (decyduje data wpływu) wysłać na adres PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica lub osobiście dostarczyć, podpisaną i wypełnioną na podstawie samodzielnej identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym listę kontrolną, wraz z podpisaną informacją RODO. Wśród osób, które nadeślą kompletnie wypełnioną listę rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela samodzielny inspektor Danuta Rydz 076/850 54 54

Lista kontrolna i informacja RODO (format PDF)

Obwieszczenie Wójta Gminy Krotoszyce

Rozmiar czcionki:

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krotoszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działki nr 71, obręb Wilczyce.

Treść obwieszczenia (format PDF)

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozmiar czcionki:

Pomoc prawnaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj więcej: Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapytanie ofertowe

Rozmiar czcionki:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu na świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele
Szczegółowy zakres prac określa dołączony do zapytania przedmiar robót budowalnych (Załącznik nr 1).

Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 15 października 2020 r.

Szczegóły - zapytanie ofertowe (format PDF)
Przedmiar robót (format PDF)
Formularz oferty (format DOC)

Pytanie i odpowiedź

Rozmiar czcionki:

dot. przetargu: nr 548311-N-2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku - Przedmiot przetargu: Ochotnicza Straż Pożarna w Warmątowicach Sienkiewiczowskich: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich

Pytanie i odpowiedź (format PDF)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Rozmiar czcionki:

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę – Śmieszną, decyzji Nr 4/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: Etap I - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 91,116 km.

Pobierz obwieszczenie (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia