Przebudowa drogi w Bielowicach ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakończona.

zdjęcie Wójta z osobami odbierającymi drogę po inwestycji
zdjęcie Wójta z osobami odbierającymi drogę po inwestycji
zdjęcie Wójta z osobami odbierającymi drogę po inwestycji
zdjęcie drogi
zdjęcie planszy informacyjnej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 W miesiącu kwietniu 2022 r. zakończono prace budowlane oraz dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice” przez Wykonawcę robót firmę AQUA BUDPOL Grzegorz Sokołowski, Nowa Wieś Złotoryjska, 59-500 Złotoryja.

Wartość zadania wyniosła 478 630 zł brutto. Gmina Krotoszyce otrzymała w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000,00 zł, pozostałą kwot inwestycji w wysokości 178 630 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

W ramach realizacji zadania wykonano nową podbudowę, wykonano nawierzchnię bitumiczną o dł. 521 mb i szerokości jezdni 4,0 mb, wybudowano mijanki oraz pobocza z kruszywa kamiennego, które skropione zostały emulsją asfaltową, wybudowano zjazdy na posesje prywatne oraz drogę gminną wewnętrzną.

Celem przeprowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnymi uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców na drodze oraz standardów życia mieszkańców Bielowic.

Szczególne podziękowania składamy na ręce radnego miejscowości Winnica-Bielowice Pana Marcina Hapaka oraz sołtysa Pana Marka Strugała za pomoc i zaangażowanie przy realizacji przedmiotowej inwestycji oraz Państwu Marianowi i Reginie Gaczorek za udostępnienie terenu, na którym przechowywane były maszyny budowlane.