Kolejna inwestycja w gminie Krotoszyce będzie realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 W dniu 16 lutego 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice”

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Wykonawcą robót jest firma AQUA BUDPOL Grzegorz Sokołowski, Nowa wieś Złotoryjska, 59-500 Złotoryja. Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym wyniosła 478 630 zł brutto.

Gmina Krotoszyce otrzymała w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000,00 zł na przedmiotowe zadanie. Pozostałą kwot inwestycji w wysokości 178 630 zł zostanie pokryta z budżetu gminy. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy, wymianę nawierzchni z szutrowej na bitumiczną o dł. 521 mb i szerokości jezdni 4,0 mb, budowę mijanki, budowie poboczy z kruszywa kamiennego skropionych emulsją asfaltową, budowie zjazdów na posesje prywatne oraz drogę gminną wewnętrzną. Celem przeprowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz standardów życia mieszkańców. Mieszkańców Bielowic z góry przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.