Przedmiot ogłoszenia: I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki gruntowej nr 123/6 położonej w obrębie Winnica, stanowiącego własność Gminy Krotoszyce.

Pełna treść ogłoszenia