w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do dzierżawy.

 Pełna treść zarządzenia