Forma prawna STOWARZYSZENIE

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2012-02-03

Numer KRS:0000410407

Adres: WINNICA 37a, 59-220 Krotoszyce

Cele Stowarzyszenia

 • Wszechstronny, zrównoważony rozwój i promocja miejscowości Winnica i gminy Krotoszyce z wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i Zagranicznymi,
 • Opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej. - Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
 • Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Winnica.
 • Wszechstronny rozwój nauki i edukacji. - Ochrona środowiska i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 • Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji regionu.
 • Odrestaurowanie, ochrona i opieka nad dobrami kultury, tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu.
 • Działalność na rzecz poznania, zachowania i promocji historii regionu.
 • Działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. - Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców.
 • Przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich.
 • Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów i zasobów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu.
 • Podnoszenie estetyki miejscowości Winnica. - Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie działalności dydaktyczno-naukowej. - Wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz pokonywania barier utrudniających włączania się w życie społeczne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
 • Wsparcie, integracja oraz propagowanie wartości i idei na rzecz rodzin z terenu miejscowości Winnica i okolic.
 • Inne działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Winnica i gminy Krotoszyce.