Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13.08.2015
Numer KRS: 0000571292

Adres: JANOWICE DUŻE 6, 59-220 Krotoszyce

Cele Stowarzyszenia

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Janowice Duże
- Integracja środowiska lokalnego
- Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród mieszkańców wsi
- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii, bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
- Rozwój infrastruktury wsi