Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

1. W celu złożenia deklaracji elektronicznej należy zalogować się na EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - link do EBOI. Aby złożyć deklarację elektroniczną należy posiadać profil zaufany, którym trzeba się zalogować do EBOI

2. Deklaracja do wypełnienia. Proszę wypełnić zgodnie ze wzorem - wzór deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1. Nie można złożyć deklaracji w formie elektronicznej

2. Deklaracja do wypełnienia. Proszę wypełnić zgodnie ze wzorem - wzór deklaracji

Klauzula RODO