w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce

Zarządzenie nr 86

Karta przyjęcia odpadu PSZOK