Forma prawna STOWARZYSZENIE

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2001-10-30

Numer KRS: 0000057369

Adres: KRAJÓW 10, 59-220 Krotoszyce

Cele Stowarzyszenia

  • Przebudowa wsi poprzez stworzenie warunków lepszego i godnego życia na wsi,
  • Stworzenie miejsc pracy dla ludzi mieszkających, a nie pracujących na roli,
  • Integrowanie społeczeństwa wsi poprzez realizację zadań przeobrażających sytuację społeczną, kulturalną i gospodarczą,
  • Opracowywanie dokumentacji do scalenia gruntów rolnych we wsi,
  • Budowa wodociągu; gazyfikacja i telefonizacja wsi. Odbudowa dróg transportu rolniczego.