Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne.

zdjęcie plakatu reklamującego zaproszenie na spotkanie
Previous Next Play Pause
1

Spotkanie jest zorganizowane w związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków od 27 grudnia 2022 do 16 stycznia 2023 r. dotyczące zasad aplikowania o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięć:

  • 2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
  • 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw

Spotkanie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r. w godz. 13.00 - 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów.    
Prowadzący - Bartłomiej Raczek

UWAGA! Udział w szkoleniu potencjalnych wnioskodawców będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić za pomocą formularza google (w załączeniu) najpóźniej do 13 grudnia 2022r. do godz. 15.00. 

Zapraszamy
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Mściwojów 54 59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Link do formularza zgłoszeniowego