o naborze wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy Krotoszyce w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu w 2023 roku