Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że trwa nabór wniosków w programie Senior+ w edycji 2023. Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. O dofinansowanie tworzenia Dziennych Domów Senior+ oraz Klubów Senior+ ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek:

  • dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku Dziennych Domów
  • na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 200 tys. złotych dotacji
  • w ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 

 W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora:

  • w tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania 
  • na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania
  • z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior+ może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. 

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku. Program pozwala na dofinansowanie projektów „jednorocznych”, tj. realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 roku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2023

 Zapraszam do składania ofert!

Danuta Zawilla
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. polityki senioralnej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Numer telefonu 71-340-67-86 numer faxu 71-340-63-89