dla gmin do 20 tyś. mieszkańców.

 bonus frekwencyjny