Wójt Gminy Krotoszyce informuje, iż od drugiej połowy października 2023 r. będzie dokonywana sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową firmy METERING, w miejscowości KRAJÓW

Wobec powyższego proszę o udostepnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze, osobie upoważnionej do wymiany wodomierza.


Ogłoszenie - pdf