Stosownie do art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Pełna treść informacji