Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 /2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 22.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Treść Zarządzenie Nr 18 /2018 (format PDF)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia - wykaz nieruchomości (format PDF)