ws. przekazania klubom sportowym dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Krotoszycew 2018 roku

Treść zarządzenia