Struktura Urzędu Gminy

Urząd Gminy Krotoszyce
59-223 Krotoszyce
ul. Piastowska 46

Skrytka Epuap:
/Urzad_gminy_krotoszyce/skrytka
/Urzad_gminy_krotoszyce/SkrytkaESP

tel. 76 88-78-421, 76 88-78-422,
fax 76-74-34-193, 76-88-78-370

Obsługa finansowa -  Bank Spółdzielczy w Legnicy  Oddział  w Krotoszycach .
Nr konta  62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

Czas pracy Urzędu:

  • w poniedziałek i wtorek w godzinach - 7:00 - 15:00,
  • w środę w godzinach - 7:00 - 16:00,
  • w czwartek w godzinach - 7:00 - 15:00,
  • w piatek w godzinach 7:00 - 14:00


Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:  w środy od 14.00 do 16.00

Nr wew. telefonu  

26

Hanna Janik - gospodarka mieniem gminy

18

Barbara Kałuża - Boczula - Skarbnik Gminy

20

20

Joanna Wiśniowska - księgowość finansowa, ewidencja podatku VAT

Ewelina Wojewódzka   - księgowość budżetowa , rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy

19

19

Justyna Machaj - wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych

Patrycja Mitek - rozliczenia podatkowe, windykacja należności  podatkowych, wydawanie  zaświadczeń   w  tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu

tel. służbowy 512-267-815

17

Justyna Liszyk - Świder - zamówienia publiczne, inwestycje i gosp. wodno-ściekowa

Daniel Woźniak - pomoc adm. w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inf. z PZP, gospodarka mieszkaniowa

16

Agnieszka Wojtanowicz - ewidencja ludności, meldunki,  dowody osobiste, działalność gospodarcza, wojskowość

15

15

Karina Stawarska - rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki

Ewelina Kałuża – Kiljan - gospodarka komunalna: wymiar opłaty za odpady, korekty deklaracji, reklamacje, rozliczanie młodocianych, rozliczanie paliwa

25

Sala  narad

23

Damian Pulikowski  - zarządzanie kryzysowe .ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne tel. służbowy 512-266-922

11

Lidia Drohomirecka  - sekretariat

13

Anna Niedźwiecka - Sekretarz Gminy

12

Wojciech Woźniak    - Wójt Gminy

14

Danuta Sawczuk - Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw

21

Magdalena Pilich-Zaremba - oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry tel. służbowy 512-267-338

 

archiwum

22

 
 

Marzena Cedzidło
Ewa Przybyła

- fundusz sołecki, rolnictwo, leśnictwo, melioracja, ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka

 

Wykaz adresów poczty elektronicznej

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro Rady Gminy, obsługa sesji i komisji Rady Gminy, sprawy sołectw Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie kryzysowe, ochrona p/poż, drogownictwo i oświetlenie uliczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gospodarka mieniem gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochrona środowiska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oświata, stypendia szkolne, zdrowie, kadry Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste, działalność gospodarcza, wojskowość Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamówienia publiczne, inwestycje i gosp. wodno-ściekowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc adm. w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inf. z PZP, gospodarka mieszkaniowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków, akcyza od paliwa rolniczego, przyjmowanie podań w sprawach ulg uznaniowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozliczenia podatkowe, windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń w tym zakresie, windykacja należności z tytułu czynszu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarka komunalna: wymiar opłaty za odpady, korekty deklaracji, reklamacje, rozliczanie młodocianych, rozliczanie paliwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozliczenia i windykacja opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość budżetowa, rozliczenia z ZUS i US, koordynacja dochodów budżetu gminy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość finansowa, ewidencja podatku VAT Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fundusz sołecki, rolnictwo, leśnictwo, melioracja, ochrona środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, opłata adiacencka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.