WYKAZ RADNYCH RADY GMINY KROTOSZYCE WYBRANYCH NA KADENCJĘ 2018-2023
1 Łabicki Ryszard Przewodniczący Rady Gminy
2 Hapak Marcin Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3 Grzeliński Mariusz  
4 Jasiński Piotr Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
5 Kajdan Maria Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6 Kałużny Wiesław  
7 Kądziołka-Kapłun Kamila  
8 Kozak Jadwiga Przewodnicząca Komisji Rolnictwa ,Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Komunalnej, Ekologii i Ochrony Środowiska
9 Mirkowski Czesław  
10 Pawlak-Bobrowska Barbara  
11 Podebry Olga Przewodnicząca Komisji Oświaty,Zdrowia,Spraw Socjalnych, Kultury, Sportu i Rekreacji
12 Podolski Piotr  
13 Tuchowski Grzegorz  
14 Węgrzyniak Mariusz Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Zleconych Zadań Rządowych
15 Wieczorkowski Marcin