Fotorelacja z prac termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych oraz RPO WD 2014-2020.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

loga

W ramach podpisanej umowy wykonywane są prace termomodernizacyjne na następujących obiektach: budynek użyteczności publicznej położny w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9, budynek Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kościelcu, budynek sali gimnastycznej w Krotoszycach. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz poprawę warunków nauczania oraz obsługi petentów, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie jednej instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Kościelcu oraz poprawę atrakcyjności osadniczej gminy Krotoszyce dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Całkowita wartość robót wynosi: 7 967 581,18 zł, w tym dofinansowanie z RPO WD w kwocie 2 633 679,61 zł i dotyczy on obiektów szkolnych, dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 4 477 500 zł

logo polski lad