loga

W dniu 8 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce”

podpisanie umowy
podpisanie umowy
Previous Next Play Pause
1 2

logotyp

Wykonawcą robót została firma BUDOBRATEX I INWESTYCJE SP. Z O.O. INWESTYCJE S.K., ul. Tatrzańska 15B, Legnica. Wartość robot po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 7 967 581,18 zł brutto.

Przedmiotowe zadanie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 477 500,00 zł
  2. RPO WD 2014-2020 w wysokości 2 651 361,94 zł,
  3. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000 zł,
  4. środki budżetu gminy w wysokości 338 719,24 zł.

Zadanie obejmuje termomodernizację:

  1. budynku Szkoły Podstawowej im. Sienkiewicza w Kościelcu polegającą na ociepleniu ścian i stropodachu, wykonaniu odwodnienia budynku, wymianie okien i drzwi, wykonaniu nowej elewacji, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie starego źródła ciepła na pompę ciepła zasilaną z instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych
  2. budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach polegający na ocieplenia ścian budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, wykonanie odwodnienia budynku, wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciom blachodachówką, wymianie stolarki okiennej o drzwiowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  3. budynek wielofunkcyjny położony w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9 – wykonanie ocieplenia budynku wraz z odwodnieniem i wykonaniem elewacji, wymiana źródła ciepła na nowe gazowe, wymiana wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw osiedleniowych na energooszczędne w budynku.

Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2023 r.

Dzięki realizacji tej inwestycji podniesiemy standard świadczonych usług w naszych obiektach w szczególności w sferze edukacji, społecznej, zdrowia. Poprawimy również bezpieczeństwo dzieci i osób przebywających w tych obiektach jak również poprawimy dostępność tych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadbam również o poprawę naszego środowiska ograniczając emisję CO2 oraz pyłów cieplarnianych emitowanych do tej pory przez te obiekty.

Realizacja tego zadania jest to wielkie wyzwanie organizacyjne, finansowe oraz społeczne, które podjęliśmy aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej.

Patrząc na wartość inwestycji, która stanowi ok. 30% wartości rocznego budżet gminy zadanie nie byłoby możliwe do zrealizowania ze środków własnych. Dzięki stworzonemu montażowi finansowemu obejmującemu środki rządowe oraz unijne możliwa jest realizacja inwestycji.

Dziękuję w tym miejscu wszystkim zaangażowanym osobom na każdym etapie tego zadania tj. od przygotowania dokumentacji, złożenia wniosków o dofinasowanie po otrzymanie dofinasowania oraz obecną realizację. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć Pani Elżbiecie Witek Marszałek Sejmu RP, Panu Krzysztofowi Kubowowi – Sekretarzowi Stanu, szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pani Adamowi Koniecznemu - Zastępcy Komendanta Głównego PSP Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Panu Piotrowi Karwanowi – Radnemu Sejmiku Dolnośląskiego.