W dniu 16 lutego 2022 r. Gmina Krotoszyce dokonała oficjalnego otwarcia budynku komunalnego wybudowanego przy ul. Ceglanej w Krotoszycach. Budynek komunalny został wybudowany dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 500 000 zł.

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 662 113,16 zł. Wykonawca robót była firma Budobratex I Inwestycje Sp. z o.o. Inwestycje Sp. K z Legnicy. Nowo wybudowany budynek komunalny posiada powierzchnię zabudowy 274,47 m2, kubatura budynku wynosi 1 018,36 m3. Budynek jest dwukondygnacyjny, na który składa się 9 lokali mieszkalnych w tym jedno mieszkanie chronione. Na parterze posadowionych jest 5 lokali mieszkalnych w tym jeden dwupoziomowy oraz 4 lokale na I piętrze.

Do każdego lokalu przypisane jest jedno pomieszczenie gospodarcze. W ramach inwestycji wykonano również infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu. Wykonane zostały przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalację elektryczną. Wybudowano także parking z podjazdem dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, drogę dojazdową z miejscami postojowymi oraz zjazd na drogę gminną. W styczniu 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Zrealizowana inwestycja ma zapewnić godne życie jej mieszkańcom i bezpieczeństwo. Żywimy nadzieję, że ten budynek stanie się prawdziwym domem dla jego lokatorów pełnym miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in.: Adam Babuśka Starosta Powiatu Legnickiego, który reprezentował nieobecną Marszałek Sejmu RP Panią Elżbietę Witek, Aleksander Kostuń – Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Serkies – Burmistrz Miasta Chojnów, Dawid Stachura – Wójt Gminy Miłkowice, Ksiądz Andrzej Burdziak – Proboszcz Parafii Krotoszyce, Zbigniew Kopij - Komendant Policji w Legnicy, Wojciech Huk - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce Ryszard Łabicki oraz Radni Gminy Krotoszyce. Obecni byli również prezesi spółek komunalnych w regionie: Bogusław Graboń - prezes LPGK z Legnicy i Paweł Macuga - prezes złotoryjskiego RPK oraz Paweł Wechta - pełnomocnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy, kierownicy jednostek oraz pracownicy urzędu.

Szczególne podziękowania składamy Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiecie Witek za okazane wsparcie w realizacji przedmiotowej inwestycji w tym również w pozyskaniu źródła finansowania. Dziękujemy bardzo za obecność zaproszonym gościom podczas uroczystego otwarcia a przyszłym mieszkańcom tego budynku życzymy spokojnego i spełnionego życia.