Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi jeżeli:

  1. złożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatnośi za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Informacja - plakat