Pierwszy etap Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - edycja 1 zrealizowany w Gmina Krotoszyce!!!

Zdjęcie wykonanej uliwy Witosa w Krotoszycach
Zdjęcie wykonanej uliwy Witosa w Krotoszycach
zdjęcie baneru reklamującego Polski Ład wraz z kwotą dofinansowania
Zdjęcie wykonanej uliwy Witosa w Krotoszycach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Z przyjemnością informuję, iż zakończona została realizacja I etapu prac tj. Przebudowa ul. Witosa w Krotoszycach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na odcinku 285 mb o szerokości 5,0 mb, wybudowano chodnik w ciągu drogi, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, zamontowano oświetlenie uliczne - 9 lamp, utwardzono pobocza tłuczniem oraz wykonano zjazdy na posesje. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowalne Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, Wrocław. Wartość I etapu robót wyniosła 1 645 947,68 zł.Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% .

Dziękuję za współpracę oraz wyrozumiałość przy realizacji zadania mieszkańcom ulicy Witosa.

Wojciech Woźniak

Wójt Gminy Krotoszyce