na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Krotoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LEI L/00040195/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 771 o pow. 0,1145 ha, klasy RII- 0,0890 ha, PsIII- 0,0255 ha

Treść ogłoszenia
Oświadczenie-przetarg
Oświadczenie RODO
Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik graficzny do decyzji