w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - lokal w budynku w Warmątowicach Sienkiewiczowskich 10

Pełna treść zarządzenia