w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Pełna treść ogłoszenia