Inwestycje lokalne

Realizacja zadania inwestycyjnego

 
Rozmiar czcionki:

logo

Gmina Krotoszyce otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na realizację zadania inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 108471D-UL. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0 +150 i dz. nr 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce”.

Wartość zadania inwestycyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 884 370,00 zł. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całości została przeznaczona na realizowane zadanie inwestycyjne, pozostała kwota zadania w wysokości 384 370,00 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław.

Zakres robót obejmuje wykonanie regulacji pionowej studzienek, zaworów i pokryw, budowę chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zabudowy rowu oraz budowy jezdni o długości 217,2 m i szerokości 5,0 m.

Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Krotoszyc inwestycja drogowa jest realizowana dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z budżetu Państwa. Celem przeprowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz standardów życia mieszkańców.

Mieszkańców Krotoszyc z góry przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia