na dzień 30.06.2023r.

  • Liczba zgłoszonych wniosków o dofinansowanie: 93szt.
  • Liczba zawartych wniosków o dofinansowanie: 78szt.
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 47szt.
  • Kwota wypłaconych dotacji (zadania zakończone): 694 040,16 zł.