Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 7/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce na rok szkolny 2020/2021,

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są Uchwałą Nr XIX/134/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce oraz Uchwałą Nr XIX/135/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkołach.

Zarządzeniu Nr 7/2020 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. (format PDF)
Uchwała Nr XIX/134/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. (format PDF)
Uchwała Nr XIX/135/2017 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 2 marca 2017 r. (format PDF)