WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

Oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków: działka nr 556 o pow. 0,0300 ha, oznaczonej jako W;

Ogłoszenie o przetargu (format PDF)
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym (format DOCX)
Zgłoszenie do udziału w przetargu organiczonym (format DOCX) (format DOCX)