Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piechę – Śmieszną, decyzji Nr 4/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: Etap I - Rozbiórka istniejącej linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 (z wyłączeniem tego słupa) o długości 91,116 km.

Pobierz obwieszczenie (format PDF)