Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu na świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele
Szczegółowy zakres prac określa dołączony do zapytania przedmiar robót budowalnych (Załącznik nr 1).

Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 15 października 2020 r.

Szczegóły - zapytanie ofertowe (format PDF)
Przedmiar robót (format PDF)
Formularz oferty (format DOC)