miniaturaWójt Gminy Krotoszyce Pan Wojciech Woźniak w dniu 23 lipca br. z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego odebrał promesę na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele”. Promesa opiewa na kwotę 14.492 złotych przy całej wartości zadania 28.985,26 złotych. Projekt związany jest z przeprowadzeniem prac remontowych na scenie i zapleczu kuchennym świetlicy wiejskiej oraz uzupełnieniu wyposażenia kuchennego. W jego realizację zaangażowani są mieszkańcy sołectwa, którzy swoją pracą przygotują miejsce, a następnie wykonają prace porządkowe.

zdjecie1

zdjecie2

Powiększ zdjęcie (format JPG)