Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak zachęca instytucje, firmy i innych partnerów Gminy do wsparcia działalności statutowej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, która z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zmuszona była częściowo zawiesić swoją działalność edukacyjną. Nadmieniamy, że zarówno uczniowie naszych szkół jak i mieszkańcy gminy wielokrotnie uczestniczyli w różnych animacjach, szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez Sudecką Zagrodę. Dlatego tym bardziej bądźmy solidarni i razem dbajmy o nasz lokalny potencjał.

Za każdą okazaną pomoc w imieniu własnym jak i organizacji serdecznie dziękuję.

Prośba o wsparcie działań Stowarzyszenia (format PDF)