III PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 05.03.2020 roku do 20.03.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Legnicy, Sołectwie wsi Krotoszyce na stronie internetowej www.kowr.qov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).