P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA XVII SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku
o godz. 15.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce