Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza mieszkańców gminy do udziału w zebraniach wiejskich, których głównym tematem będzie uchwalenie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

L.p.SołectwoTermin , godzina i miejsce zebrania
1.

Złotniki

07.09.2020 r. godz. 17.00
u sołtysa
2.

Prostynia

07.09.2020 r. godz. 19.00
u sołtysa
3.

Kozice

08.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
4.

Wilczyce

09.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
5.

Dunino

09.09.2020 r. godz. 19.00
muzeum
6.

Czerwony Kościół

10.09.2020 r. godz. 19.00
świetlica
7.

Winnica

17.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
8.

Krotoszyce

15.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
9.

Janowice Duże

16.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
10.

Tyńczyk Legnicki

21.09.2020 r. godz. 17.00
w altanie
11.

Krajów

22.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
12.

Warmątowice Sienkiewiczowskie

23.09.2020 r. godz. 17.00
świetlica
13.

Babin-Kościelec

24.09.2020 r. godz.17,00
stołówka szkolna
14.

Szymanowice

26.09.2020 r. godz. 14.00
świetlica