Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków Pola Bitwy nad Kaczawą nie będzie wydana w terminie określonym w art. 35 k.p.a i jednocześnie wskazuje nowy termin załatwienia sprawy: 30 październik 2015 r.

Pełna treść obwieszczenia (format PDF)