Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce jako Zamawiający w postępowaniu na „Modernizacja ujęcia wody – studnia 1z w Krotoszycach wraz z ułożeniem 50 m rurociągu przesyłowego PE Dn 110 z wpięciem do SUW, wykonaniem nasypu ochronnego, biegu schodowego betonowego na nasypie i ogrodzenia panelowego z bramą dwuskrzydłową”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Więcej szczegółów (format PDF)